Grebeg Air AKSANSI 2012

Grebeg Air 2012 yang diselenggarakan oleh AKSANSI di Kampung Gambiran Yogyakarta untuk memperingati Hari Air Sedunia 2012